Regionální firmy mohou
být úspěšné na světových trzích.

Firmám v našem portfoliu pomáháme s řízením, nabízíme jim finanční stabilitu. Budujeme strategická partnerství, která rozvíjejí činnosti našich firem. Zároveň se snažíme veškerými aktivitami rozvíjet region, ze kterého pocházíme.

Společnost ELFE, s. r. o. se nachází v Krnově v okrese Bruntál, byla založena 1. února 1993 a je v českém soukromém vlastnictví. Její počátek je spjat se zánikem státních podniků a vznikem státních akciových společností a společností s ručením omezeným. Strojírenská firma ELFE, s. r. o. využila těchto možností, získala obchodní kontakty na nových trzích v zahraničí a začala pro ně vyrábět části strojů a zařízení.

Společnost ELFE, s.r.o. je členem koncernu, jehož členy jsou společnosti ANACOT CAPITAL a.s. (IČ: 268 40 529), V-NASS, a.s. (IČ: 253 66 599), Norasota a.s. (IČ: 294 46 848), NEW ELFE, s.r.o. (IČ: 047 64 978), TRIANGOLO spol. s r.o. (IČ: 479 06 600) a TRIANGOLO INVEST s.r.o. (IČ: 058 20 383).

Více informací o společnosti ELFE, s.r.o., výroční zprávy, organizační strukturu a další naleznete zde.

Norasota a.s. je nově vzniklá společnost, která se zabývá výrobou různých druhů těsnění pro průmysl, stavebnictví a další odvětví. Je jedinou v Evropě, která vlastní nejmodernější vulkanizační linku pro výrobu těsnění z EPDM.

Samotná výroba těsnění probíhá v Ostravě-Kunčicích ve zmodernizované hale na ploše přes 2 000 m². Zde je umístěn výrobní závod a zároveň ostatní technologie pro podporu této výrobní linky. Společnost Norasota a.s. prošla certifikací ISO 9001:2009 a v roce 2016 se stala členem Moravskoslezského automobilového klastru.

Společnost Norasota a.s. je členem koncernu, jehož členy jsou společnosti ANACOT CAPITAL a.s. (IČ: 268 40 529), V-NASS, a.s. (IČ: 253 66 599), ELFE, s.r.o. (IČ: 479 73 293), NEW ELFE, s.r.o. (IČ: 047 64 978), TRIANGOLO spol. s r.o. (IČ: 479 06 600) a TRIANGOLO INVEST s.r.o. (IČ: 058 20 383).

Více informací o společnosti Norasota, s.r.o., výroční zprávy, organizační strukturu a další naleznete zde.

Společnost V-NASS se nachází v Ostravě - Vítkovicích a byla založena 24.2.1997. Firma je ze 100% ve vlastnictví českého soukromého kapitálu. Společnost vznikla odkoupením části firmy VÍTKOVICE a.s. a zaměřuje se výhradně na exportní trhy - Evropa, Severní Amerika.

Firma se od roku 2009 zaměřuje na montovanou výrobu. V její nabídce můžete nalézt komplexní výrobu a služby pro trhy "subsea", jaderná energetika a hutnický průmysl. Roční obrat činí kolem 400 milionů korun.

Společnost V-NASS, a.s. je členem koncernu, jehož členy jsou společnosti ANACOT CAPITAL a.s. (IČ: 268 40 529), ELFE, s.r.o. (IČ: 479 73 293), Norasota a.s. (IČ: 294 46 848), NEW ELFE, s.r.o. (IČ: 047 64 978), TRIANGOLO spol. s r.o. (IČ: 479 06 600) a TRIANGOLO INVEST s.r.o. (IČ: 058 20 383).

Více informací o společnosti V-NASS, a.s., výroční zprávy, organizační strukturu a další naleznete zde.

Kovárna byla vystavěna a uvedena do provozu v roce 1955 jako součást národního podniku ZPS Hulín. V této době sloužila především pro výrobu volných výkovků v oblasti strojírenské a vojenské výroby.

V roce 1969 se kovárna stala součástí samostatného národního podniku TOS Hulín a v roce 1994 byla zprivatizována společností TRIANGOLO spol. s r.o.
V současné době je kovárna rozložena na ploše 30 000 m2, z čehož provozy zabírají 7 000 m2 a sklady 2 800 m2.

Základní skupinu výroby tvoří výkovky pro strojírenství - hřídele, lišty, vřetena, disky plné a disky děrované a výroba bezešvých kruhů. Dle používaných technologií vyrábíme zápustkové výkovky rotačních tvarů, volné výkovky a bezešvé rozválcované kruhy.

Společnost TRIANGOLO spol. s r.o. je členem koncernu, jehož členy jsou společnosti ANACOT CAPITAL a.s. (IČ: 268 40 529), V-NASS, a.s. (IČ: 253 66 599), Norasota a.s. (IČ: 294 46 848), NEW ELFE, s.r.o. (IČ: 047 64 978), ELFE, s.r.o. (IČ: 479 73 293) a TRIANGOLO INVEST s.r.o. (IČ: 058 20 383).

Více informací o společnosti TRIANGOLO spol. s r.o., výroční zprávy, organizační strukturu a další naleznete zde.

Partneři a příležitosti

Staňte se jedním z našich partnerů a investujte pod křídly ANACOT CAPITAL.

Efektivním řízením skupiny minimalizujeme rizika a pomůžeme zhodnotit váš kapitál.

Jaroslav Čánek - partner

Jaroslav Čánek

Partner

Pavel Drobil - partner

Pavel Drobil

Partner

+

Chci se stát investorem