Regionální firmy mohou
být úspěšné na světových trzích.

Firmám v našem portfoliu pomáháme s řízením, nabízíme jim finanční stabilitu. Budujeme strategická partnerství, která rozvíjejí činnosti našich firem. Zároveň se snažíme veškerými aktivitami rozvíjet region, ze kterého pocházíme.

Společnost ELFE, s. r. o. se nachází v Krnově v okrese Bruntál, byla založena 1. února 1993 a je v českém soukromém vlastnictví. Její počátek je spjat se zánikem státních podniků a vznikem státních akciových společností a společností s ručením omezeným. Strojírenská firma ELFE, s. r. o. využila těchto možností, získala obchodní kontakty na nových trzích v zahraničí a začala pro ně vyrábět části strojů a zařízení.

Společnost ELFE, s.r.o. je členem koncernu, jehož členy jsou také společnosti ANACOT CAPITAL a.s. (IČ: 268 40 529), ANACOT Services s.r.o. (IČ: 075 34 205), V-NASS, a.s. (IČ: 253 66 599), TRIANGOLO spol. s r.o. (IČ: 479 73 293), NEW ELFE, s.r.o. (IČ: 047 64 978), TRESTLES, a.s. (IČ: 619 74 901), NEW TRESTLES, s.r.o. (IČ: 066 73 465) a TRESTLES servis, s.r.o. (IČ: 258 53 074)

Více informací o společnosti ELFE, s.r.o., výroční zprávy, organizační strukturu a další naleznete zde.

Společnost byla založena 24. listopadu 1994, kdy zahajovala svou činnost a vyráběla celkem 6 druhů výrobků s tím, že sortiment postupně rozšiřovala a v současné době vyrábí více jak 360 druhů výrobků (manipulační technika, stojany, stojany na dřevo, stavební stojany, regály, regáové systémy, bezšroubové regály, rudle, kozidla, stavební kozidla, transportní vozíky, válcování trubek, válcování profilů, lakování, dělení svitků, kovovýroba).

Společnost si zajišťuje nejen kompletní odbyt svých výrobků, ale také vývoj - jak výrobních, tak i nových technologií. Firma 95% produkce exportuje. Mezi nejvýznamnější odběratele patří obchodní řetězce v zemích EU (Německo, Rakousko, Polsko, Francie, Španělsko, Dánsko, Velká Británie, Švédsko, Holandsko a Chorvatsko), mimo EU pak Švýcarsko, Rusko, Izrael, Kanada a USA. Společnost patří k nejvýznamnějším subjektům na středoevropském trhu s kovodělnými výrobky s povrchovou úpravou.

Společnost TRESTLES, a.s. je členem koncernu, jehož členy jsou také společnosti ANACOT CAPITAL a.s. (IČ: 268 40 529), ANACOT Services s.r.o. (IČ: 075 34 205), V-NASS, a.s. (IČ: 253 66 599), ELFE, s.r.o. (IČ: 479 73 293), NEW ELFE, s.r.o. (IČ: 047 64 978), TRIANGOLO spol. s r.o. (IČ: 479 06 600), NEW TRESTLES, s.r.o. (IČ: 066 73 465) a TRESTLES servis, s.r.o. (IČ: 258 53 074)

Více informací o společnosti TRESTLES, a.s., výroční zprávy, organizační strukturu a další naleznete zde.

Společnost V-NASS se nachází v Ostravě - Vítkovicích a byla založena 24.2.1997. Firma je ze 100% ve vlastnictví českého soukromého kapitálu. Společnost vznikla odkoupením části firmy VÍTKOVICE a.s. a zaměřuje se výhradně na exportní trhy - Evropa, Severní Amerika.

Firma se od roku 2009 zaměřuje na montovanou výrobu. V její nabídce můžete nalézt komplexní výrobu a služby pro trhy "subsea", jaderná energetika a hutnický průmysl. Roční obrat činí kolem 400 milionů korun.

Společnost V-NASS, a.s. je členem koncernu, jehož členy jsou společnosti ANACOT CAPITAL a.s. (IČ: 268 40 529), ELFE, s.r.o. (IČ: 479 73 293), Norasota a.s. (IČ: 294 46 848), NEW ELFE, s.r.o. (IČ: 047 64 978), TRIANGOLO spol. s r.o. (IČ: 479 06 600) a TRIANGOLO INVEST s.r.o. (IČ: 058 20 383).

Více informací o společnosti V-NASS, a.s., výroční zprávy, organizační strukturu a další naleznete zde.

Kovárna byla vystavěna a uvedena do provozu v roce 1955 jako součást národního podniku ZPS Hulín. V této době sloužila především pro výrobu volných výkovků v oblasti strojírenské a vojenské výroby.

V roce 1969 se kovárna stala součástí samostatného národního podniku TOS Hulín a v roce 1994 byla zprivatizována společností TRIANGOLO spol. s r.o.
V současné době je kovárna rozložena na ploše 30 000 m2, z čehož provozy zabírají 7 000 m2 a sklady 2 800 m2.

Základní skupinu výroby tvoří výkovky pro strojírenství - hřídele, lišty, vřetena, disky plné a disky děrované a výroba bezešvých kruhů. Dle používaných technologií vyrábíme zápustkové výkovky rotačních tvarů, volné výkovky a bezešvé rozválcované kruhy.

Společnost TRIANGOLO spol. s r.o. je členem koncernu, jehož členy jsou také společnosti ANACOT CAPITAL a.s. (IČ: 268 40 529), ANACOT Services s.r.o. (IČ: 075 34 205), V-NASS, a.s. (IČ: 253 66 599), ELFE, s.r.o. (IČ: 479 73 293), NEW ELFE, s.r.o. (IČ: 047 64 978), TRESTLES, a.s. (IČ: 619 74 901), NEW TRESTLES, s.r.o. (IČ: 066 73 465) a TRESTLES servis, s.r.o. (IČ: 258 53 074)

Více informací o společnosti TRIANGOLO spol. s r.o., výroční zprávy, organizační strukturu a další naleznete zde.

Partneři a příležitosti

Staňte se jedním z našich partnerů a investujte pod křídly ANACOT CAPITAL.

Efektivním řízením skupiny minimalizujeme rizika a pomůžeme zhodnotit váš kapitál.

Jaroslav Čánek - partner

Jaroslav Čánek

Partner

Pavel Drobil - partner

Pavel Drobil

Partner

+

Chci se stát investorem