Regionální firmy mohou
být úspěšné na světových trzích.

Firmám v našem portfoliu pomáháme s řízením, nabízíme jim finanční stabilitu. Budujeme strategická partnerství, která rozvíjejí činnosti našich firem. Zároveň se snažíme veškerými aktivitami rozvíjet region, ze kterého pocházíme.

Společnost ELFE, s. r. o. se nachází v Krnově v okrese Bruntál, byla založena 1. února 1993 a je v českém soukromém vlastnictví. Její počátek je spjat se zánikem státních podniků a vznikem státních akciových společností a společností s ručením omezeným. Strojírenská firma ELFE, s. r. o. využila těchto možností, získala obchodní kontakty na nových trzích v zahraničí a začala pro ně vyrábět části strojů a zařízení.

ANACOT CAPITAL a.s. (IČ: 268 40 529), ANACOT SERVICES s.r.o. (IČ: 075 34 205), V-NASS, a.s. (IČ: 253 66 599), TRIANGOLO spol. s r.o. (IČ: 479 73 293), NEW ELFE, s.r.o. (IČ: 047 64 978), TRESTLES, a.s. (IČ: 619 74 901), LISA TECH, a.s (IČ: 118 82 646).

Více informací o společnosti ELFE, s.r.o., výroční zprávy, organizační strukturu a další naleznete zde.

Společnost byla založena 24. listopadu 1994, kdy zahajovala svou činnost a vyráběla celkem 6 druhů výrobků s tím, že sortiment postupně rozšiřovala a v současné době vyrábí více jak 360 druhů výrobků (manipulační technika, stojany, stojany na dřevo, stavební stojany, regály, regáové systémy, bezšroubové regály, rudle, kozidla, stavební kozidla, transportní vozíky, válcování trubek, válcování profilů, lakování, dělení svitků, kovovýroba).

Společnost si zajišťuje nejen kompletní odbyt svých výrobků, ale také vývoj - jak výrobních, tak i nových technologií. Firma 95% produkce exportuje. Mezi nejvýznamnější odběratele patří obchodní řetězce v zemích EU (Německo, Rakousko, Polsko, Francie, Španělsko, Dánsko, Velká Británie, Švédsko, Holandsko a Chorvatsko), mimo EU pak Švýcarsko, Rusko, Izrael, Kanada a USA. Společnost patří k nejvýznamnějším subjektům na středoevropském trhu s kovodělnými výrobky s povrchovou úpravou.

ANACOT CAPITAL a.s. (IČ: 268 40 529), ANACOT SERVICES s.r.o. (IČ: 075 34 205), V-NASS, a.s. (IČ: 253 66 599), TRIANGOLO spol. s r.o. (IČ: 479 73 293), NEW ELFE, s.r.o. (IČ: 047 64 978), TRESTLES, a.s. (IČ: 619 74 901), LISA TECH, a.s (IČ: 118 82 646).

Více informací o společnosti TRESTLES, a.s., výroční zprávy, organizační strukturu a další naleznete zde.

Společnost V-NASS se nachází v Ostravě - Vítkovicích a byla založena 24.2.1997. Firma je ze 100% ve vlastnictví českého soukromého kapitálu. Společnost vznikla odkoupením části firmy VÍTKOVICE a.s. a zaměřuje se výhradně na exportní trhy - Evropa, Severní Amerika.

Firma se od roku 2009 zaměřuje na montovanou výrobu. V její nabídce můžete nalézt komplexní výrobu a služby pro trhy "subsea", jaderná energetika a hutnický průmysl. Roční obrat činí kolem 400 milionů korun.

ANACOT CAPITAL a.s. (IČ: 268 40 529), ANACOT SERVICES s.r.o. (IČ: 075 34 205), V-NASS, a.s. (IČ: 253 66 599), TRIANGOLO spol. s r.o. (IČ: 479 73 293), NEW ELFE, s.r.o. (IČ: 047 64 978), TRESTLES, a.s. (IČ: 619 74 901), LISA TECH, a.s (IČ: 118 82 646).

Více informací o společnosti V-NASS, a.s., výroční zprávy, organizační strukturu a další naleznete zde.

Kovárna byla vystavěna a uvedena do provozu v roce 1955 jako součást národního podniku ZPS Hulín. V této době sloužila především pro výrobu volných výkovků v oblasti strojírenské a vojenské výroby.

V roce 1969 se kovárna stala součástí samostatného národního podniku TOS Hulín a v roce 1994 byla zprivatizována společností TRIANGOLO spol. s r.o.
V současné době je kovárna rozložena na ploše 30 000 m2, z čehož provozy zabírají 7 000 m2 a sklady 2 800 m2.

Základní skupinu výroby tvoří výkovky pro strojírenství - hřídele, lišty, vřetena, disky plné a disky děrované a výroba bezešvých kruhů. Dle používaných technologií vyrábíme zápustkové výkovky rotačních tvarů, volné výkovky a bezešvé rozválcované kruhy.

ANACOT CAPITAL a.s. (IČ: 268 40 529), ANACOT SERVICES s.r.o. (IČ: 075 34 205), V-NASS, a.s. (IČ: 253 66 599), TRIANGOLO spol. s r.o. (IČ: 479 73 293), NEW ELFE, s.r.o. (IČ: 047 64 978), TRESTLES, a.s. (IČ: 619 74 901), LISA TECH, a.s (IČ: 118 82 646).

Více informací o společnosti TRIANGOLO spol. s r.o., výroční zprávy, organizační strukturu a další naleznete zde.

Společnost LISA TECH a.s. je česká společnost, která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem ekologických linek zaměřených na využitelnost tříděného komunálního odpadu. Díky unikátní patentované technologii je schopna z odpadu realizovat funkční desky, které mají širokou využitelnost jak ve stavebnictví, tak v dalších oborech podnikání. Výroba linek na zpracování tříděného komunálního odpadu probíhá ve vlastních výrobních kapacitách. LISA TECH disponuje samostatným konstrukčním a vývojovým pracovištěm. 90% produkce je exportováno mimo Českou Republiku. Více informací na www.lisatech.cz

ANACOT CAPITAL a.s. (IČ: 268 40 529), ANACOT SERVICES s.r.o. (IČ: 075 34 205), V-NASS, a.s. (IČ: 253 66 599), TRIANGOLO spol. s r.o. (IČ: 479 73 293), NEW ELFE, s.r.o. (IČ: 047 64 978), TRESTLES, a.s. (IČ: 619 74 901), LISA TECH, a.s (IČ: 118 82 646).

Více informací o společnosti LISA TECH, a.s., výroční zprávy, organizační strukturu a další naleznete zde.

Partneři a příležitosti

Staňte se jedním z našich partnerů a investujte pod křídly ANACOT CAPITAL.

Efektivním řízením skupiny minimalizujeme rizika a pomůžeme zhodnotit váš kapitál.

Jaroslav Čánek - partner

Jaroslav Čánek

Partner

Pavel Drobil - partner

Pavel Drobil

Partner

+

Chci se stát investorem